گالری ما

اطلاعات تماس

منشور سازمان

نظم ادب

اعتماد واعتقاد

جدیت و پشتکار 

صداقت و دوستی

مشارکت و تیم گرایی 

دانایی و آگاهی محور 

تعهد و مسئولیت پذیری 

سیستم گرایی و برنامه ریزی

مشتری مداری و کیفیت جویی

راندمان خواهی و شایسته سالاری  

بهره مندی از دانش و مهارتهای به روز سازمان  

حفظ بالاترین استاندارد کیفی،ایمنی،بهداشت و سلامت محیط کار

تامین و تضمین کیفیت هرگونه محصول و خدمات ارائه شده به مشتریان