گالری ما

اطلاعات تماس


ردیف سازمان کشور صلاحیت های موجود
1 گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ایران ساختمان:پایه 3
آب:پایه 5
تاسیسات و تجهیزات:پایه4
راه و ترابری:پایه 5