گالری ما

اطلاعات تماس

خط مشی سیستم مدریت یکپارچه :

شرکت عرش سازان نگین به منظور رعایت الزامات فانونی ،الزامات مشتری و اطمینان از افزایش رضایت مشتریان و کارفرمایان پروژه های اجرایی و عمرانی خود،صیانت از محیط زیست

ارتقا سطح ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و بهبود مستمر عملکرد خود،اقدام به طرح ریزی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت،ایمنی و بهداشت و زیست محیطی بر اساس استانداردهای ISO14001:2015,ISO45001:2018,ISO9001:2015 نموده است و در این راستا اهداف ذیل را دنبال میکند:

1-بهبود مستمر در فرایندها و زیرساخت های اجرایی پروژه های عمرانی.

2-ارتقا توانمندی کارکنان در امور کیفیت،محیط زیست و ایمنی بهداشت شغلی با استفاده از آموزش های اثر بخش. 

3-کاهش مستمر در ریسک های مرتبط با خطرات محیط مار به منظور ایمن سازی محیط .

4-کاهش مستمر  تاثیر عوامل زیان بار شغلی در محیط کار به منظور کاهش ریسک های ناشی از خطرات محیط کار.

5-کاهش مستمر در ریسک های مرتبط با محیط زیست به منظور صیانت محیط زیست در دفتر مرکزی و پروژه ها

6-تلاش جهت افزایش رضایت کارفرمایان محترم